Nimbus Global

Terms & Conditions

1.1 Nimbus Nordic er et moderne udviklingsbureau, der hjælper opstartsvirksomheder og etablerede virksomheder med Cloud Løsninger, webshops, App udvikling og driftsløsninger.

 

1.2 Leverings- og handelsbetingelser gælder uanset om kunden bestiller produkter og/eller tjenesteydelser hos Nimbus Nordic skriftligt, pr. telefon, e-mail, eller via nimbusnordic.dk eller på anden måde, uanset kommunikationsform medmindre andet er aftalt mellem Nimbus Nordic og kunden.

 

1.3 Efter kunde har godkendt opgaven skriftligt, kan kunden ikke stoppe arbejdet. Såfremt kunden ikke ønsker produktet før, produktet er færdigt. Skal kunden betale timeløn på 3.250kr,- for de antal timer udvikleren har brugt på opgaven. Efter dette har kunden muligheden for at få det delvise arbejde i form af filer, sendt.

 

1.4 En ydelses betragtes, som færdig. Når følgende betingelser er opfyldt.

 1. Produktet lever op til de punkter beskrevet i tilbuddet, godkendt af kunden.
 2. Når produktet er online, eller sendt til kunden via mail, Messenger eller brev.

 

 

 

 1. Tilbud

2.1 Alle tilbud fremsendt af Nimbus Nordic har en gyldighed på 14 dage fra tilbuddet er sendt frem på mail, medmindre andet er aftalt mellem Nimbus Nordic  og kunden.

 

 1. Vores produkt

3.1 Nimbus Nordic udvikler og leverer primært cloud løsninger både opsætning af cloud løsninger på Azure og AWS, samt udvikling af cloud arkitektur. Udover dette hjemmesider, Python & Javascript systemer og webshops baseret på CMS (Content Management Systemet) WordPress, samt webshops udviklet i WooCommerce, Shopify og HTML, CSS. Nimbus Nordic udarbejder og udvikler hjemmesider og webshops, så kunden kan gå fra skitser til et fuld funktionelt produkt, så kunden ender ud med en færdig løsning, som de er klar til at kunne bruge til deres virksomhed.

 

3.2 En løsning fra Nimbus Nordic indebærer de funktionaliteter og muligheder som CMS Systemet WordPress, og shopmodulet WooCommerce & Shopify indebærer såfremt der ønskes funktionalitet, som standarderne ikke inkluderer. Vil det være at betragte som arbejde uden for vores standardaftaler og priser, og vil betragtes som et tilkøb. 

 

 1. Betaling

4.1 Alle oplyste priser er angivet i valutaen danske kroner og er eksklusiv moms.

4.2 Betalingen skal seneste foregå den dag, som er fremsendt af fakturen, som angiver sidste betalingsdato. Som udgangspunkt har en forfaldsdatoen 8 dage efter fremsendt faktura. Medmindre andet er aftalt.

4.3 Ved ordre over 5.000 kr eksklusiv moms. Faktureres der i to rater. 1. Rate (50%) når opgaven igangsættes og 2. rate (50%) faktureres når kunden har godkendt det endelige produkt. Med mindre andet er aftalt med kunden, på skrift.

4.4 Ved betaling efter betalingsfristen på de 8 dages forfald tilskrives der et rentetilskrivning på 1,75% pr. påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,- DKK

4.5 Ved manglende betaling efter 30 dage, og mindst 2 sendte rykker. Overdrages sagen til inkasso, og Nimbus Nordic forholder sig retten til at slette alt arbejde udført fra kundes server, uden behov for accept eller fuldmagt af kunden.

4.6  Nimbus Nordic kan med garanti sikre sig at, dataene slettet jf. 4.5 kan genskabes, selv efter inddrivelse og fuld betaling

4.7 Betaling skal ske, når betingelserne i 1.4 er opfyldt.

 

 1. Hosting

5.1 Hosting gennem Nimbus Nordic er igennem vores leverandør (Simply.com), der kan tilbyde kunden et webhotel, hvorpå kundens hjemmeside kan ligge og være tilgængelig. Nimbus Nordic kan ikke stå til ansvar for fejl og mangler på hosting og webhotel, her skal der rettes henvendelse til hosting firmaet.

5.2 Registreringen af domænenavn sker ved tredjepart og er først endelig når kunden har modtaget bekræftelse fra registrator. Det første års domæneafgift er inkluderet i registreringen af webhotel gennem os, herefter afholder kunden selv beløbet til opretholdelse af domænennavn(e). Nimbus Nordic registrerer domænet i kundens eget navn ved køb af webhotel.

 

 1. Reklamation

6.1 Nimbus Nordic yder 14 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler, som ønsket udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden.

 

 1. Fortrydelsesret

7.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem Nimbus Nordic  og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret, men kun en reklamationsret ved fejl og mangler. Det fremgår af punkt 6.1.

 

 1. Force majeure

8.1 Nimbus Nordic kan ikke holdes ansvarlige for skade eller mangel på arbejde, der skyldes force majeure. Hvis leveringsfristen ikke kan overholdes grundet forhold som  vi hos Nimbus Nordic  ikke har kunne have forudset, da tilbuddet blev fremsendt, aftales en passende leveringsdato ved første kommende mulighed. Nimbus Nordic  er ikke forpligtet til at betale erstatning under nogen omstændigheder såfremt fejllevering, manglende levering eller afbrydels.

 

 

 

 1. Ansvar

9.1 Nimbus Nordic er i intent tilfælde ansvarlig for kundens datatab, indirekte tab og følgeskader.

9.2 Nimbus Nordic fraskriver sig ethvert ansvar ved negativ omtale på kundens profil(er) på sociale medier.

9.3 Nimbus Nordic fraskriver sig et hvert ansvar for det af kunden tilsendt materiale. Det er således kundens eget ansvar, at sørge for alt indhold og materiale overholder ophavsret, at man er berettiget til at bruge det, og man ikke træne eller bryder gældende lovgivning.

 

 1. Rettigheder

10.1 Nimbus Nordic har ejendomsret og immaterialret til resultatet af aftalen og tillægsaftalen, indtil sidste rate er betalt.

 

 1. Andet referencer/cases

11.1 Nimbus Nordic har ret til at bruge et et hvert projekt/opgave som reference og til salgsmateriale.

11.2 Nimbus Nordic har ret til i fodnoten, af hjemmesiden eller systemet udviklet. At skrive ”Udviklet af Nimbus Nordic ” Ønsker kunden ikke dette, skal der betales et gebyr 29.999,- kr.

 

 1. Værneting

12.1 Eventuelt tvister og uoverensstemmelser i samarbejde mellen Nimbus Nordic og kunden vil det blive afgjort efter dansk ret med værneting i Københavns byret.